sep online
Biznes

Kursy dla pracowników

Czy warto dokształcać swoich pracowników?

Pracownicy to najważniejszy czynnik sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Warto inwestować w ich rozwój i dokształcanie, ponieważ to się opłaca. Podnoszenie kwalifikacji pracowników przekłada się na lepszą jakość produktów i usług, a także na większą efektywność pracy. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą osiągać lepsze wyniki i zyski.

Obowiązki pracownicze

Pracownicy mają obowiązek uczestniczyć w szkoleniu BHP, które jest organizowane przez pracodawcę. Ponadto, pracownicy mogą uczestniczyć w kursach SEP, które mogą być organizowane przez pracodawcę lub osobno. Kursy SEP są ważne dla pracowników, ponieważ umożliwiają uzyskanie uprawnień do wykonywania pracy na wysokościach. Kursy SEP online są przeznaczone dla pracowników, którzy będą pracować na wysokościach powyżej 3 metrów. Kursy SEP są ważne dla pracowników, ponieważ umożliwiają uzyskanie uprawnień do wykonywania pracy na wysokościach. Kursy SEP są przeznaczone dla pracowników, którzy będą pracować na wysokościach powyżej 3 metrów.

Kursy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Pracownicy mają obowiązek uczestniczyć w kursach bezpieczeństwa i higieny pracy. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy oraz stanowiska, pracodawca może wymagać od pracownika ukończenia kursu SEP. Szkolenia BHP są obowiązkowe i przeprowadzane są w formie stacjonarnej lub za pośrednictwem Internetu. Kursy bezpieczeństwa i higieny pracy są przeznaczone dla pracowników wykonujących pracę na terenie zakładu pracy. Podczas szkolenia pracownicy mogą zapoznać się z przepisami BHP, które mają zastosowanie w ich pracy. Szkolenia bezpieczeństwa i higieny pracy są przeznaczone dla pracowników wykonujących pracę na terenie zakładu pracy. Podczas szkolenia pracownicy mogą zapoznać się z przepisami BHP, które mają zastosowanie w ich pracy.


Co mówi prawo?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 19 ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1373, 1604 i 2190), pracownicy mają obowiązek uczestniczyć w szkoleniach, kursach i innych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez pracodawcę lub jednostki szkoleniowe. W tym celu pracodawcy organizują szkolenia okresowe, których celem jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.