uprawnienia elektryka, SEP
Przemysł Technologia

Czym są i jakie możliwości dają uprawnienia elektryczne?

Na rynku pracy często samo posiadanie praktycznej wiedzy nie wystarczy. Potrzebne są również uprawnienia, które świadczą o jej posiadaniu. Tak jest m.in. w zawodzie elektryka. Coraz więcej przedsiębiorstw oczekuje od osób starających się o pracę w tym zawodzie posiadania odpowiednich uprawnień elektrycznych. Dlatego też coraz większym zainteresowaniem cieszą się kursy na uprawnienia elektryczne.

Uprawnienia dla elektryka

Każda osoba wykonująca lub chcąca wykonywać zawód elektryka, może starać się o uzyskanie uprawnień poświadczających posiadanie odpowiednich kwalifikacji. Mowa tu w szczególności o uprawnieniach SEP pozwalających na wykonywanie pracy związanej z eksploatacją lub dozorem urządzeń elektrycznych oraz instalacji i sieci elektrycznych. Dziś firmy z branży elektrycznej zatrudniając pracowników, zwracają szczególną uwagę na fakt posiadania takich uprawnień. Dlatego na szkolenia elektryczne decyduje się coraz więcej osób.

Jak uzyskać uprawnienia elektryczne?

W celu uzyskania uprawnień elektrycznych konieczne jest odbycie odpowiedniego kursu oraz zdanie egzaminu. Kursy elektryczne organizowane są przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich lub współpracujące firmy szkoleniowe i odbywają się w niemal całym kraju. Dzięki temu nie ma żadnego problemu z dostępnością do takiego kursu. Co więcej, aby do niego przystąpić, wystarczy być osobą pełnoletnią i posiadać minimum wykształcenie podstawowe. Kurs trwa najczęściej jeden dzień, a po jego zakończeniu uczestnicy podchodzą do egzaminu ustnego. Jego zaliczenie oznacza uzyskanie uprawnień elektrycznych. Uprawnienia ważne są przez okres 5 lat. Po tym czasie konieczne jest ponowne przystąpienie do kursu.

Uprawnienia elektryczne do 1KV – jakie dają możliwości?

Dużą popularnością cieszą się szkolenia elektryczne do 1KV. Pozwalają one na zyskanie uprawnień, dzięki którym można pracować z urządzeniami elektrycznymi z napięciem do 1KV. Jest to idealne rozwiązanie dla osób chcących wykonywać zawód elektryka przy niewielkich pracach elektrycznych. Mowa tu choćby o pracy w zawodzie kontrolera sieci elektrycznych. W przypadku, kiedy ktoś chciałby realizować prace z urządzeniami o napięciu powyżej 1KV, konieczne jest uzyskanie dodatkowych uprawnień. Jak zatem widać, kursy na uprawnienia elektryczne dopasować można do własnych potrzeb i możliwości.