uprawnienia SEP, szkolenie SEP
Przemysł Technologia

W jaki sposób można zdobyć uprawnienia sepowskie?

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe? Jesteś na kursie sepowskim i zamierzasz zdobyć uprawnienia w zakresie eksploatacji lub dozoru sieci? Sprawdź, jak przygotować się do egzaminu sepowskiego i dowiedz się, jaki jest jego przebieg.

Jak się przygotować do egzaminu sep?

Egzamin sepowski wymaga od słuchacza kursu posiadania wiedzy teoretycznej w wybranym przez siebie zakresie. Jest on uzależniony od konkretnej branży i kategorii kursu. Jest to eksploatacja lub dozór sieci, instalacji, urządzeń elektroenergetycznych lub gazowych. Przygotowaniem do egzaminu jest właśnie kurs sep, w którego trakcie uczestnicy zdobywają szeroką wiedzę teoretyczną. Pozwoli ona na pomyślne przejście przez egzamin.

Do egzaminu można przygotowywać się samodzielnie, co znaczenie ułatwia dopasowanie do swojego trybu pracy uczestnictwa w kursie. Dobrze jest wnikliwie przestudiować otrzymane na kursie materiały oraz zasoby wiedzy dostępne w internecie, ponieważ na egzaminie bardzo często pojawiają się pytania właśnie z tych materiałów. W sieci dostępne są nawet przykładowe pytania egzaminacyjne.

Jaki jest przebieg egzaminu sepowskiego?

Kandydaci do otrzymania uprawnień zdają egzamin przed komisją składającą się z co najmniej trzech osób. Komisję wybiera Stowarzyszenie Elektryków Polskich lub inna organizacja posiadająca takie same prawa. Sam egzamin prowadzony jest formie ustnej i składa się z szeregu pytań z zakresu branży elektrycznej lub gazowej.

Egzamin sepowski jest organizowany najczęściej na koniec kursów przygotowujących. Dzięki temu nie trzeba zapisywać się niego dodatkowo w innym miejscu. Jest to także duże ułatwienie w uzyskaniu lub odnowieniu uprawnień, ponieważ skraca się czas potrzebny na ich wydanie. Bardzo dobrą opcją są także egzaminy organizowane on-line, które zyskały ostatnio na popularności.

Jaki jest koszt egzaminu sepowskiego?

Koszt egzaminu sepowskiego musi być niestety pokryty z własnej kieszeni kandydata. Opłata jest wnoszona dodatkowo poza kursem. Wszystkie uprawnienia sep egzamin oscylują wokół kwoty 280 złotych. Za sam kurs prowadzony on-line zapłacić trzeba około 100 złotych. W przypadku kursu stacjonarnego jest to koszt około 350 złotych.

Wszystkie informacje o ośrodkach szkoleniowych prowadzących kursy sep oraz organizujących egzaminy znaleźć można na stronach internetowych i serwisach branżowych. Na kurs i egzamin sep można z powodzeniem zapisać się w sieci.