ogień, pożar, sprzęt przeciwpożarowy
Uncategorized

Systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych – charakterystyka

Systemy przeciw pożarowe powodują, że pożary w budynkach pojawiają się o wiele rzadziej, niż jeszcze kilkanaście lat temu, a jeśli już się pojawią przynoszą dużo mniejsze straty. Dlatego też tak ważne jest to, by budując obiekt wyposażyć go w systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych, które pozwolą reagować szybko w przypadku wystąpienia ognia w budynku. Zabezpieczenia p.poż ograniczają bowiem rozprzestrzenianie się ognia, a dzięki szybkiemu wykrywaniu zagrożenia można wdrożyć odpowiednie działania, które minimalizują straty.

Systemy przeciw pożarowe – podział zabezpieczeń
Zabezpieczenia p.poż muszą być montowane w każdym budynku, zarówno w obiektach mieszkalnych, jak i biurach. Ich głównym zadaniem jest zabezpieczenie ludzi, którzy przebywają wewnątrz obiektu i umożliwienie szybkiej ewakuacji w przypadku zagrożenia. Oprócz tego nowoczesne systemy chronią mienie i inne sąsiadujące budynki, gdyż nie pozwalają na rozprzestrzenianie się ognia.
Zabezpieczenia p.poż można podzielić na dwie kategorie:
• czynne,
• bierne.
Zabezpiczenia czynne mają największe znaczenie, by ograniczyć pożar i uniknąć jego negatywnych skutków. Natomiast zabezpieczenia bierne mają wpływ na rozwój pożaru, gdyż w wielu przypadkach opóźniają jego powstawanie. Bierne zabezpieczenia p.poż to wszelkiego rodzaju impregnaty i substancje ognioochronne, które zabezpieczają stal, drewno i elewację przed ogniem. Te materiały mają na celu opóźnienie zjawiska temperatury krytycznej, czyli wartości temperatury, w której rozpoczyna się wydzielanie łatwopalnych substancji. Bierne zabezpieczenia spowalniają rozwój pożaru, dlatego też są tak ważne dla bezpieczeństwa ludzi i mienia.
Czynne zabezpieczenia ostrzegają o wystąpieniu zagrożenia i są w stanie same rozpocząć akcję gaszenia ognia. Są to systemy wentylacyjne ułatwiające ewakuację i zmniejszające zagrożenie dla życia ludzkiego. Nie bez znaczenia są również systemy oddymiania, dzięki którym dym nie rozprzestrzenia się tak szybko. Najważniejsze czynne zabezpieczenia, które pozwalają wykryć pożar to systemy sygnalizacji pożarowej, dzięki którym następuje natychmiastowe zawiadomienie o wystąpieniu zagrożenia.

Systemy przeciw pożarowe – skuteczność

Systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych są skuteczne dzięki szybkiej reakcji i możliwości łączenia poszczególnych systemów, które razem tworzą jednolite i spójne zabezpieczenia pozwalające reagować szybko. Każdy system jest bowiem zależny od drugiego. Systemy detekcji dymu wykrywają pierwszy sygnał pożaru. System dźwiękowy alarmuje o zagrożeniu, a systemy, które gaszą ogień i odprowadzają dym rozpoczynają dzięki temu pracę.

Zastosowanie w budynku odpowiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych jest niezwykle ważne, by w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego można reagować szybko i móc w bezpieczny sposób ewakuować ludzi.