uprawnienia SEP
Technologia

Jak zdobyć uprawnienia elektryczne?

Każdy elektryk, który chciał zdobyć nowe uprawnienia elektryczne, do niedawna musiał zapisywać się na kurs stacjonarny. To była jedyna forma kursu, nie pozbawiona wad. Taki kurs na uprawnienia elektryczne odbywał się w miejscu, do którego trzeba było dojechać. Nie zawsze było to miejsce zlokalizowane niedaleko miejsca zamieszkania. Specjalistyczne uprawnienia elektryczne, takie jak uprawnienia g1 czy też uprawnienia sep do 1kv, z reguły można było zdobyć tylko w niektórych ośrodkach, często zlokalizowanych nawet kilkadziesiąt kilometrów od miejsca zamieszkania. Problemem też było zgromadzenie odpowiedniej ilości osób, by kurs miał sens. Zdarzało się często, że kurs na uprawnienia g1 czy też kurs na uprawnienia sep do 1kv, chwilę przed rozpoczęciem był odwoływany, bowiem chciało w nim uczestniczyć zbyt mało osób. Obecnie jednak jest dużo łatwiej. Wszelkie uprawnienia elektryczne można bowiem zdobyć online. Taki kurs to same zalety.

Uprawnienia elektryczne. Kurs online

Wiele firm organizuje kurs na uprawnienia g1 czy też uprawnienia sep do 1kv, całkowicie online. Warto jednak dodać, że są dwa typy firm, organizujących takie kursy. W jednych wykłady są z nagrań, w innych zaś odbywają się w czasie rzeczywistym. Bardzo rozsądnie jest wybierać drugą opcję, bowiem na takim kursie nie ma problemu z zadawaniem pytań. Wykładowca bez wątpienia na nie odpowie. Rzecz jasna i w przypadku kursu z nagrań, można wysłać do firmy pytania, z reguły jednak odpowiedź nie przychodzi od razu, Komplikuje to przygotowanie się do egzaminu.

Egzamin też może być online

Decydując się na uczestnictwo w kursie online, działamy dla własnych korzyści. Takie kursy organizowane są bardzo często. Mogą to być kursy dla wąskiej grupy osób. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by zgromadzić w jednej sali kilku elektryków zainteresowanych uprawnieniami elektrycznymi i wyemitować taki kurs – na przykład przez projektor. Ważne jednak jest to, by każdy uczestnik kursu miał możliwość zadawania pytań – czy to w formie pisemnej czy też głosowej. W tym drugim przypadku konieczne będą dla każdego kursanta słuchawki z mikrofonem.

Czas trwania kursu nie jest długi. Takie kursy rozpoczynają się i kończą w ciągu jednego dnia. Zaraz po kursie odbywa się egzamin. Co ważne, nie ma potrzeby dojeżdżania na egzamin, również on jest bowiem przeprowadzany od początku do końca także przez Internet. Dokument potwierdzający ukończenie kursu, wysyłany jest już poczta tradycyjną. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by poprosić o wysłanie skanu dokumentu. Takim skanem też można się posługiwać, szczególnie w czasie oczekiwania na przesyłkę z papierową wersją dokumentu potwierdzającego skończenie kursu i zdobycie uprawnień.